Ochrona środowiska - BT Polmet Mobile

Przejdź do treści
 
 

IGRALUB stawia na ochronę środowiska

Zielona kropla w naszym logo symbolizuje łączność ze środowiskiem naturalnym. Dlatego stawiamy na wysoką jakość i najaktaualniejsze metody testów środowiskowych.

Ulegające biodegradacji smary odgrywają dziś w wielu dziedzinach techniki ważną rolę w optymalnej pielęgnacji powierzchni ściernych, zapewniając jednocześnie jak najlepszą ochronę środowiska.

Decydujące znaczenie dla przyjaznych środowisku smarów ma fakt, iż powinny one dorównywać produktom powstałym w sposób konwencjonalny. Nie można pozwolić, by wymagały one stosowania w nadmiernych ilościach, co zniwelowałoby całą korzyść płynącą z biodegradacji i na pewno nie przysłużyłoby się środowisku naturalnemu. Stąd też IGRALUB stosuje wyłącznie przyjazne dla środowiska smary, które nie są żadnym kompromisem i gwarantują optymalną wydajność. Szczególnie ważna jest dla nas kwestia braku negatywnego wpływu produktów na środowisko, co obecnie trzeba wykazywać w coraz liczniejszych dziedzinach. Produkty opatrzone naszym symbolem są gwarantem biodegradacji spełniającej wymogi najnowszych testów stosowanych w Europie. Rozwój oznacza dla nas znajdowanie skuteczniejszych produktów, które w każdym wypadku spełniają wymogi oddziaływania na środowisko według OECD 301 B. Równie ważnym aspektem ekologicznym jest oszczędne stosowanie produktów.

Najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego jest smar, który:
   • zapewnia największą skuteczność przy jak najmniejszej ilci,
   • w sposób kontrolowany zmniejsza tarcie do minimum,
   • działa tylko miejscowo i nie obciąża otoczenia,
   • w jak największym stopniu ulega biodegradacji.
 
 
Igralub stara się być wiodącym dostawcą smarów bezpiecznych ekologicznie. Z tego powodu stosujemy w miarę możliwości wyłącznie substancje podlegające biodegradacji. Chcąc to zagwarantować, poddajemy produkty najnowszym rodzajom testów.

 
Przykłady testów na określenie stopnia biodegradacji substancji organicznych
 

CEC-L-33-A-93 obowiązywał do niedawna jako ogólny test dla smarów. Dlatego także Igralub testował swoje produkty według tej metody i częściowo nadal wykorzystuje otrzymane wówczas wyniki. Obecnie ta wersja testu nie jest już stosowana.

OECD 301 B, zwany także testem szturmowym, jest nowym, uznanym testem. Procedura opiera się na emisji dwutlenku węgla. Pod koniec tzw. 10-dniowego okienka testowego oraz po 28 dniach trwania testu określa się biodegrację. Jeżeli produkt zarówno na koniec okienka 10-dniowego jak i po 28 dniach inkubacji osiągnął wymagany stopień biodegradacji, wynoszący co najmniej 60%, to wówczas określa się go jako ulegający łatwej biodegradacji.
 

OECD 302 B zaleca się do testowania środków czyszczących, które przedostają się do oczyszczalni. Mierzy się nim rozpuszczony węgiel organiczny. Ten rodzaj testu nie jest odpowiedni dla smarów, które prawie wcale nie przedostają się do ścieków, mimo to inni producenci okazjonalnie go stosują.
 
Wróć do spisu treści